בפירוש המלבי"ם במשלי מדובר על זה שחוקי החכמה מנוגדים לטבע לב האדם – אמת. מה הרב חושב על חכמת ימימה ושכמותה?

מה זה 'ימימה ושכמותה'? 'ימימה' אני גם לא מכיר – שמעתי, אני לא קראתי

אף פעם שום דבר.

 

בהמשך לשאלה הקודמת על תורתה של ימימה מזרחי, תורתה היא, משפטים כמו 'הקשובה לליבה תמצא תשובתה' הם המפתח ללימוד ולעבודה.

טוב, בשביל להיות פייר עם הלימוד של 'ימימה', אני לא מכיר אותו – ולקחת

ארבע מילים ולהגיד שזו התורה שלה זה לא רציני. עושים לי גם כן את זה

בהרבה מקרים, שלוקחים איזה ציטוט שלי מאמצע שיעור, שקשור למשפט של

לפני משפט שאחרי, ואומרים מה דעתכם על מה שהוא אמר פה. אני יכול להביא

לכם מדברי משה רבנו בתורה דברים כאלו שיהיו מעוותים לחלוטין אם אתה

לוקח את זה באמצע ואתה לא יודע על מה מדובר... באיזה הקשר נאמרו

הדברים.

אבל אני לא רוצה לפתור בלי כלום, אז אני אגיד – שמי שרוצה לדעת את האמת

על ידי הקשבה ללב, הוא בסיכון. כי כל עוד שיש בלב חדר שמאלי, יש יצר טוב

ויצר רע, נכון? שמי שמדבר אליו מהלב זה יצר הרע, ואז יכול לטעות בגדול. אם

זה היה סטרילי, זה היה כל התורה, הייתי אומר – לא נכון לעשות ככה. אני לא

מכיר כל מה שהיא אמרה, אני רוצה להיות פייר ולא לשפוט את המשפט הזה

לפי דעתי הקטנה. אבל אם זה היה הדבר היחיד הייתי אומר לא – לאדם אסור

להקשיב לרחשי ליבו כשהוא עושה דברים, הנהגות חיים. כי אלה שנואפים,

הולכים עם אשת איש רחמנא לצלן – מקשיבים לרחשי ליבם שזה מה שמתאים

להם ברגע זה ובלי זה הם יכולים להיכנס לתסכול וכו', הם מתפרקים קצת בר-

מינן. אז להקשיב לרחשי הלב? במה לאכול? באיך להתנהג? עם מי ללכת? זה

לא דבר טוב. אבל, אצל אדם צדיק שבא להיטהר והוא כבר צדיק, הוא יכול

להקשיב לליבו.

עד כאן, זה מה שאני יכול להגיד, בלי לשפוט את תורת ימימה כי אני לא מכיר.

אין לי עניין גם לעשות את זה.