שאלה:

נאמר שכשאדם כועס נשמתו מסתלקת. מה קורה לנשמה אם בשעת כעס גדול אדם מת מהתקף לב? האם היא חוזרת אליו ברגע המוות?

תשובה:

לא נתקלתי בשאלה כזו... האם הנשמה של אדם כעסן חוזרת ברגע המוות?

למה היא צריכה לחזור? הוא מת, הרי היא עולה למעלה.

 

שאלה:

ועל אותו משקל מה לגבי רשעים שעליהם נאמר שנשמתם מסתלקת מהם

דרך קבע, מה קורה לנשמתם ברגע המוות?

תשובה:

תראו, הנשמה היא שייכת לעולם הנשמות. כשאדם חי אז הנשמה נמצאת

בתוך הגוף, אדם כועס הנשמה מסתלקת ממנו, והוא נשאר עם נפש בהמית.

ברגע המוות הנשמה חוזרת לבורא ושם היא עוברת דין על כל מה שהיא עשתה

בעולם הזה. אם אדם רשע אז יהיו לו יותר עבירות מאשר מצוות. אם אדם צדיק

אז יהיו לו יותר מצוות. אני לא מבין את השאלה – הרי ברגע המוות הנשמה לא

בגוף, למה היא צריכה לחזור אליו? כנראה יש פה איזו כוונה שאני לא מבין מה

נקודת השאלה.

אולי השאלה היא אם כשאדם כועס ונפטר באותו רגע כל הזכויות שלו הסתלקו

ממנו? אני לא חושב. לא יודע. צריך לעיין בזה, שאלה מעניינת.