רבי שמעון בר יוחאי

זה דמות שאין דומה לה בהיסטוריה, מי שבא למירון בל”ג בעומר רואים תופעה מדהימה שמאות אלפים עולים על הגבעה הזאת ביום אחד. אין שום דמות בעולם שמושכת אליה כל כך הרבה נשמות בזמן כל כך קצר. והייחוד הוא שזה אנשים מכל גווני הקשת, שהם באים, אנשים פשוטים ואדמורים, כולם ביחד. שאנשים כבר שבועיים לפני עושים אוהלים, נשארים, רק להיות ליד רבי שמעון ביום הגדול הזה.

על זה כתוב “רבי שמעון טוב לכל”. ההארה שלו מגיעה לכולם. מהקטן ביותר עד הגדול ביותר. רבי שמעון טוב לכולם. אור החיים הקדוש שהוא בא בפעם הראשונה למירון ורצה לעלות לציון, בתחתית הגבעה שם נפל על הברכיים והתחיל לזחול, שאלו אותו התלמידים, רבינו, מה אתה עושה? אמר אם היו נפתחות לכם העיניים והייתם רואים כמה מלאכים עומדים על ההר הזה, הייתם רועדים כולכם ונופלים כמוני. ועלה בזחילה עד למעלה. מדובר על אור החיים הקדוש, שהוא היה בבחינת משיח, הוא והבעל שם טוב, היו נפש ורוח של משיח.

כל ימיו אשר היה אות הקשת לא נהיה”. לא היתה קשת. קשת מסמלת דינים. מסמלת שיש כעס בשמים. שרוצים להחריב את העולם, הקב”ה מרחם, ובימי רבי שמעון היה מיתוק דינים שלם, אפילו קשת לא היתה. כתוב שרבי יהושוע בן לוי נפטר מהעולם, הוא רצה כשהוא עלה לגן עדן, רצה ללכת לדבר עם רבי שמעון, אז הוא התקרב, שאל אותו רבי שמעון, שהיית בעולם הזה היה קשת? אמר לו כן, אז רבי שמעון לא הסכים לדבר איתו.  באמת לא נראתה הקשת בימיו אבל הוא לא רצה להתגאות.  אז רבי שמעון מיתק את כל הדינים וסילק את כל המקטרגים.  

הזהר הקדוש מספר שפעם יצא רבי שמעון לראות מה גזר הקב”ה בעולם וראה מלאך ענק בגודל של הר גדול ומפיו יוצאות שלשים להבות אש.   שאל רבי שמעון את המלאך לאן אתה הולך?  אמר לו המלאך “להחריב את העולם”.  למה? “כי חייב שתמיד יהיו לפחות  30 צדיקים שיגנו על הדור ועכשיו אין” . אמר לו רבי שמעון –  אין כזה דבר, לך לקב”ה ותגיד לו – ר’ שמעון נמצא בעולם.  הלך המלאך לקב”ה ואמר לו גלוי וידוע לפניך מה אמר לי ר’ שמעון. 

אמר לו הקב”ה לך והחרב את העולם כולו ואל תשגיח בר’ שמעון בר יוחאי. חזר המלאך לשליחותו. ראה אותו רבי שמעון ואמר לו: אם לא תסתלק מכאן אגזור עליך שלא תוכל שוב לעלות למקומך בשמי מרומים כי אשליך אותך למקום נידח אליו נשלחו המלאכים עזא ועזאל שהפיל הקב”ה משמים לארץ והם קשורים בהררי חושך.  אלא חזור לקב”ה ואמור לו: אם אין 30 צדיקים די לנו ב-20 צדיקים כמו שהוא הבטיח לאברהם אבינו “לא אשחית בעבור העשרים”.  ואם אין 20  די לנו ב – 10 להציל את העולם מחורבן, כמו שהוא הבטיח “לא אשחית בעבור העשרה”. ואם אין אפילו 10 יש אותי ואת בני – רבי אלעזר זה מספיק ואם אין אפילו 2 יש אותי. וכתוב “צדיק יסוד עולם”  על צדיק אחד יכול לעמוד – יסוד – העולם. 

יצאה בת קול מן השמיים ואמרה: “אשרי חלקך רשב”י שהקב”ה גוזר למעלה ואתה מבטל למטה עליך נאמר “רצון יראיו יעשה” 

מה שרבי שמעון רוצה – הקב”ה עושה. למה? כי כל חייו היה מבוטל לחלוטין לרצון ה’.  אז מה שמבקשים ביום הזה של ההילולא שלו – זה עובר ישר לשמיים, זה מפתח ישועות. הוא אמר שהיום הזה הוא בחלקו וביום הזה אפשר לראות נסים מעל הטבע. מי שלא מגיע לציון שלו, לפחות שישתתף או יכין בבית או ברב עם – סעודה לכבודו. וידליק נר לכבודו וייתן צדקה לכבודו ויקרא מאמר משמו – ויבקש מה שהוא רוצה באמונה תמימה ושלמה. 

 

איך היה יום הפטירה שלו? ביום הפטירה שלו הוא גילה לעולם סודות שאוזן לא שמעה. סודות עילאיים שנקראים אדרא זוטא, וריח של בשמים היה בכל ואש הקיפה אותו. ואחרי שנפטר עברו עם מיטתו ליד ‘גוש חלב’ נדמה לי, ויש אומרים ‘ציפורי’ והם לא הסכימו לתת למיטה לעבור ממקומם, הם רצו שרשב”י יהיה קבור אצלם. ועמדו עם מקלות בידם ובני מירון עמדו וצווחו שהם רוצים את רשב”י אצלם ותוך כדי המריבה התרוממה המיטה באויר ואש מסביבה והלכה המיטה בעצמה למקום מנוחתה במירון!  ונשמע קול ממערת הרשב”י ” זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות, כמה מקטרגים ברקיע נשקטים ביום הזה בשבילך” ומבואר בספרים שבכל שנה ושנה בים הזה נשקטים כל המקטרגים, ומתבטלים כל הדינים בזכותו של רשב”י”. 

יום כיפורים

השמחה שיש ביום ההילולא שלו היא לא תאומן, לא יאומן כמה אנשים גם באים. וזו עת רצון מאין כמוה. תמיד שמחה זה עת רצון ובפרט שמחה בהילולא של הצדיק. אפשר לבקש ולפעול דברים הכי גבוהים. למה שרים על הציון שלו “אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים – ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמים. ואומר: מקוה ישראל – ה'”…. להסביר. למה דווקא את השיר הזה ביום הזה. זה שישירו בהילולא של רבי עקיבא על הציון של רבי עקיבא… אלא שהיות של”ג בעומר הוא כמו יום כיפור. מה יום כיפור מטהר מהחטאים והעוונות אף ל”ג בעומר אם עושים תשובה ושמחים ביום ההילולא – מטהר.מה ביום כיפור נכנס כהן גדול, שהוא בחינת הוד, לקודש הקודשים שזה גם בחינת הוד, אז זה הוד דהוד. גם יום ל”ג בעומר זה הוד דהוד, ממש כמו יום הכיפורים.  

אמנם הוד דהוד זה הגבורות הכי קשות אבל רבי שמעון מיתק אותם. רבי שמעון בא מצד הגבורות, וכשאתה בא מצד הגבורות אתה יכול לתקן את המדרגות הנמוכות האלו. שמעון זה אותיות – שם עון. 

מוסבר בכתבי הרב אשלג שהמעלה הגדולה של הצדיק הגדול שהוא יכול לתקן תיקונים שיתקנו את הדרגות הנמוכות והאפלות ביותר, אבל לתקן רק במקום הקדושה זה דבר טוב, דבר גדול, אבל הצדיק והנביא הגדול התיקונים שהוא עושה מגיעים עד המקומות הכי אפלים. יכולים להוציא משם נשמות לגלות אותם החוצה מתוך הקליפות הכי קשות.  אסור לפספס יום כזה.  

כתוב שתינוקות בימי רבי שמעון היו יודעים סודות תורה. תינוקות. ילד בן תשע, יש מאמר בספר הזוהר מאמר ינוקא, שהתחיל להגיד סודות התורה. למה? בזכות רבי שמעון בר יוחאי. היה מגן על כל הדור. בזכות התורה הקדושה שלו תורת הפנימיות. תורת הסוד, שהוא חיבר את ספר הזוהר אחרי שהוא היה שלוש עשרה שנים במערה. היה לו כוח עצום. 

. ככה גדול כוחו של הצדיק, שאם הוא גוזר משהו, אנשים הולכים לצדיק והוא גוזר הגזירה שלו מתקיימת אין ברירה, הקב”ה ככה הוא קבע בבריאה. שמי שהוא צדיק גמור, המילים שהוא מוציא מהפה, זה בורא בריאה. הקב”ה מקיים מה שהוא אומר אפילו שהיתה גזירה הפוכה.

כתוב “נעשה אדם נאמר בעבורך” זה רבי שמעון בר יוחאי. האדם השלם. הקב”ה ברא את כל העולם בשביל הצדיק. שיהיה אדם אחד שלם שיקיים את התורה כמו שצריך. שיהיה אדם שהקב”ה חשב עליו שהוא אדם. אז האדם הזה זה רבי שמעון בר יוחאי. “נעשה אדם נאמר בעבורך” כתוב רמוז, המילה “בראשית ברא” בראשית זה אותיות את רשב”י – ברא. וברא ראשי תיבות רבי אלעזר בנו. הבריאה זה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו – בראשית ברא. שהבריאה השלמה, זה עבור אדם כמו רבי שמעון בר יוחאי. שזה שרבי עקיבא הסמיך את חמשת התלמידים שלו שביניהם היה רבי מאיר זכותו תגן עלינו שהיום יום ההילולה שלו, רבי מאיר ורבי שמעון. אז הוא הסמיך קודם את רבי מאיר. אח”כ את רבי שמעון. כתוב שחלשה דעתו של רבי שמעון, חלשה דעתו. ואמר לו רבי עקיבא, ראה שנחלשה דעתו של רבי שמעון, אמר לו: “די לך, שאני ובוראך, יודעים את כוחך”. הכוח שלך כל כך גדול, כל כך נעלם, שאף אחד לא מבין מי אתה בכלל. אז אני לא יכול לשים אותך לפני רבי מאיר, אז כתוב שהוא שמח. לפני כן נחלשה דעתו, אבל אחרי שהוא הבין למה, רבי עקיבא והקב”ה בלבד מבינים מי זה רבי שמעון. 

האמת שתורת רבי שמעון, אומר הרב אשלג, תורת רבי שמעון, ספר הזוהר הקדוש, הוא כל כך נשגב ועליון, שרוב העולם בכלל לא תופסים מה זה הזוהר הקדוש. אומר, להסביר מילה אחת מהזוהר, על בוריה, באמת בתוכן האמיתי שלה, עוד לא נברא השפה בשביל זה. אין לשון להסביר מילה אחת בספר הזוהר על בוריה. אנחנו קוראים קטעים בזוהר שנראה לנו סיפורים, אומר, לא לא לא, אל תסתכל ככה, לא נכון. כל מילה כל פסיק שרבי שמעון הוציא מהפה, הכל סודות עליונים. 

מה עשה רבי שמעון. הרי יש רבי שמעון לפני המערה, ויש רבי שמעון אחרי המערה.

זה היה בימי הרומאים, אז היו גזירות קשות של הרומאים על עם ישראל, ורבי שמעון הוא איש אמת, הוא אמר את האמת. ישבו שלושה חכמים, אחד אמר: כל מה שהרומאים עושים, היו בונים גשרים, עושים דרכים, הוא אמר הכל, כמה נאים המעשים שלהם, כמה טוב הם עושים לנו, הכל הם עושים לטובתינו. חכם אחר שתק ולא אמר כלום. רבי שמעון אמר את האימרה המפורסמת: “כל חסד …? ” הוא אמר מה אתם חושבים שהם עושים? הכל הם עושים לטובתם. הוא אמר את האמת. הגויים האלה לא אהבו את היהודים, הם לא עשו את זה משום אהבת היהודים, אלא ההיפך. אז יצאה גזירה שצריך להוציא את רבי שמעון להורג. ברח הוא ובנו רבי אלעזר, ברחו למערה. שניהם ביחד, מערה בפקיעין. נכנסו למערה, הצמיח להם שם הקב”ה חרוב והוציא להם מעין, באותו היום, איך שהגיעו. ישבו שם במערה שתים עשרה שנה. שתים עשרה שנה! לשבת במערה! מי שהיה שם, אני לא יודע אם זאת המערה האמיתית, אבל זה מערה קטנה. כתוב שהיו יושבים כל היום בתוך חול, הורידו את הבגדים, ישבו בתוך חול, והיו לובשים את הבגדים רק בזמן התפילה, ככה יושבים עד הצוואר בתוך חול, כל שעות היום עוסקים בתורה. תארו לכם, רגע אחד תדמיינו באיזה מצב הם היו נמצאים. לא יום לא יומיים לא חודש לא חודשיים. שתים עשרה שנה יושבים במערה טמונים בתוך חול. כמו מתים. קבורים. רק הראש בחוץ. כמובן שזה הכל סודות ורמזים לאיזה דרגה הם הגיעו של ביטול היש הגמור. שתים עשרה שנה לבד היו עוסקים בתורה אליהו הנביא היה מתגלה אליהם פעמיים ביום ולומד איתם. אחרי שתים עשרה שנה יצאו מהמערה. היה רבי שמעון מסתכל, על מה שהיה מסתכל היה נשרף. הוא לא הבין איך יכול להיות שהעולם ממשיך להתנהג אותו הדבר. הוא היה כבר בספירה אחרת לגמרי. הוא ראה אנשים חורשים, אנשים חיים חיי העולם הזה בלי ללמוד תורה, בלי לעסוק בקדושה. לא הבין איך אפשר. כתוב כל מקום שהיה נותן רבי שמעון את עיניו היה נשרף. יצאה בת קול משמים אמרה לו למה יצאת מהמערה? להחריב את עולמי? חזור למערה. החזירו אותו לעוד שנה אחת. השנה השלוש עשרה. כשיצאו אחרי שלוש עשרה שנים, אז רבי אלעזר היה מסתכל, כל מקום שהיה מסתכל היה שורף, ורבי שמעון היה מתקן. היה מרפא. ואז הסכימו שישארו בחוץ. רבי שמעון כבר עבר את השלב הזה, היה מכסה על מה שהרבי אלעזר עשה. יצאו החוצה. מובא סיפור היציאה של רבי שמעון מהמערה שרבי פנחס בן מאיר שלח יונה ובישר להם שיצאו מהמערה, כשיצאו הוא בא להקביל את פניהם, רבי פנחס בן יאיר היה חמיו של רבי שמעון, רבי שמעון היה נשוי לביתו, ככה משתמע מכל המקומות שמסופר עליהם. הוא בעצמו היה צדיק עצום. רבי פנחס בן מאיר. כתוב שהיה ניצוץ של אברהם אבינו. כשהוא ראה את רבי שמעון התחיל לבכות. הבשר שלהם, הם יצאו משם, הם לא נראו כמו בני אדם, תחשבו על בן אדם שחי שלוש עשרה שנים במערה אוכל חרובים, חרובים כתוב שזה מאכל קשה למעיים, זה חותך את המעיים, אוכלים חרובים ושותים מים. לא היה להם כבר צורה של בני אדם. וכתוב שהבשר שלהם היה חלודים חלודים, אני לא רוצה להגעיל את הקהל, אבל זה מה שכתוב, היה כולו זב. רבי פנחס התחיל לבכות ואמר “אוי לי שראיתיך בכך”. אוי ואבוי איך אני רואה אותך ככה. אמר לו רבי שמעון: “אשריך שראיתני בכך, כי אם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך”. 

אמר לו אם לא היית רואה אותי כך, אם הגוף שלי לא היה במצב כזה, לא הייתי רבי שמעון. לא היה מתגלה כל מה שהתגלה לי. הם הגיעו למצב של מלאכים. לא היה שם גוף בכלל. זה לא בני אדם. אנחנו לא מדברים על בני אדם רגילים. זה מלאכים. מדובר על דברים שראו בעיניים. אז הוא אומר “אם לא ראיתני בכך לא הייתי כך” 

 זה הענין שאדם שהיה בתוך הקליפות לצורך מה הוא היה שם? לכפות אותם תחתיו בזמן שהוא יוצא. זה עמוק מאוד העניין הזה. לכן אדם, למה הוא אומר הוא כל כך שפל כל כך גנב ושקרן וכל המידות הרעות שהוא יחזור בתשובה הוא יכניע הרבה מהרע. הרבה מהחושך הוא יכפות תחתיו. איפה משה רבינו גדל? בתוך הארמון של פרעה. לא פחות ולא יותר. מרכז הסיטרא אחרא של כל העולם. מרכז הכישוף והקסמים של כל העולם. למה שיגדל דווקא שם אצל הגמד הרשע הזה פרעה? וכל החברה העוזרים שלו. למה שיגדל דווקא שם? אם הוא לא היה גדל אצל פרעה, אצל כל המכשפים האלה, לא היה יכול להילחם בהם אחר כך. אז העניין של הבריחה למערה, קודם כל להיות בתוך הרומאים, רבי שמעון בר יוחאי בורח למערה וחוזר לתקן את העולם מהרומאים. הרומאים זה סוד גדול מאוד. רומאים זה אותיות רמאים, הקליפות. משיח. יושב בשער המצורעים. מה זה אומר? שהצדיק שצריך לתקן את העולם צריך לבוא מהעולם.

הוא אומר, אני הייתי במקומות הכי נמוכים, אל תספרו לי סיפורים. אני מכיר את הכל. ישבתי עם המצורעים בשער של רומי, כלומר, הייתי במדרגות הכי שפלות שיש. ומשם עליתי אני מכיר את כל המדרגות. בשביל הגאולה צריך בריחה. הבריחה מהסיטרא אחרא. למה? כדי לחזור ולשלוט בה. 

רבי שמעון בר יוחאי. נמצא בתוך הרומאים, בורח אל המערה, הבריחה של רבי שמעון למערה עשתה תיקון לכל נשמות ישראל. כולם הולכים לרבי שמעון. ביום ל”ג בעומר כולם מקבלים את התיקון אצל רבי שמעון בר יוחאי. הוא טוב לכל. כולם מיתקנים על ידו. 

 

להדפסת המאמר – לחצו

2 thoughts on “רבי שמעון בר יוחאי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *